การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บนเว็บไซต์ www.mobogenie.com และซอฟต์แวร์ Mobogenie คุณจะได้พบกับแอพของ Android เกมของ Android เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ วอลเปเปอร์ และเนื้อหาอื่นๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เนื้อหาทั้งหมดได้รับการจัดหามาโดยผู้ใช้ของเราและผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมหรือรับประกันได้ว่า เนื้อหานั้นเหมาะสม มีคุณภาพ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และขอเรียกร้องให้ผู้ใช้ของเราและผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามอย่าอัปโหลด เผยแพร่ หรือทำการอื่นใดที่ทำให้เนื้อหานั้นพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เรา Mobogenie จะไม่อ้างสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของต่อเนื้อหาใดๆ ที่เป็นของผู้ให้บริการ เนื้อหา ทั้งหมด

ถ้าคุณสงสัยว่าเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของเรายังไม่ได้รับอนุญาต โปรดอีเมลถึงเราที่ support@mobogenie.com และเราจะเริ่มดำเนินการสอบสวนในทันทีที่ทำได้ หากคุณรู้สึกว่ากำลังถูกละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณและต้องการให้ลบสิ่งที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โปรดส่งข้อความถึงเราทางอีเมลที่ support@mobogenie.com พร้อมด้วยการอ้างอิงถึง เนื้อหา ที่คุณอ้างสิทธิ์ถึง ข้อความดังกล่าวยังควรประกอบด้วย

สิ่งต่อไปนี้:

• ชื่อและ URL ที่แท้จริงของเนื้อหาที่ได้รับการรับรองลิขสิทธิ์ของคุณ

• ข้อมูลการติดต่อเพื่อที่เราอาจต้องติดต่อคุณ (ที่อยู่ถนน โทรศัพท์ และอีเมล)

• แจ้งหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ เนื้อหา ดังกล่าว หรือหลักฐานที่ว่าคุณเป็นตัวแทนของบุคคลหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของ เนื้อหา ดังกล่าว

เราจะตอบกลับ ทุก คำร้องขอให้ลบดังกล่าวในทันทีที่ทำได้ เราจะไม่ตอบข้อความตอบกลับที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือข้อความที่มีข้อมูลตามที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ครบ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมงทำการในการดำเนินการกับคำร้องของคุณ หากเรามั่นใจอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณถูกละเมิด เราจะลบเนื้อหานั้นออก

สิ่งสำคัญ:

คุณสามารถใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ เฉพาะเมื่อ คุณเป็นเจ้าของสำเนาต้นฉบับของไฟล์ที่ดาวน์โหลดนั้นเท่านั้น มิฉะนั้นคุณอาจทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์! เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการดำเนินการของคุณ! หากคุณดาวน์โหลดไฟล์เสียง หมายถึงคุณยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้เต็มรูปแบบ

ไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำหรือจำหน่ายวัตถุดิบที่ดาวน์โหลดจากไซต์ของเรา

twitterfacebookgoogle+youtube