นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้ได้กับเว็บไซต์ www.mobogenie.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ URL ดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") ซึ่งดำเนินการโดยGamease Age Digital Technology Co., Ltd., (เรียกว่า "บริษัท") โดยการใช้เว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณให้ความยินยอมต่อข้อปฏิบัติต่างๆ ที่อธิบายไว้ ณ ที่นี่ เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในบางครั้ง เพื่อความเหมาะสมต่อบริษัทและความคิดเห็นของลูกค้า คุณควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติใหม่ล่าสุดของเรา การยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่หลังมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว หมายถึงการยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัท อาจทำการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ผ่านบางส่วนของ เว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เรายังอาจเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรและรูปแบบการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนซึ่งอาจเป็นข้อมูลซ้ำกับผู้อื่น เช่น พื้นที่ภูมิศาสตร์ อายุ เพศ รสนิยม ความสนใจ เว็บโปรด ความถี่ในการล็อกอิน ประวัติการซื้อ และประวัติการใช้งาน ข้อมูลกลุ่มประชากรและรูปแบบการใช้งานนี้ไม่ถือว่าเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

เมื่อคุณเข้าถึง หรือใช้ เว็บไซต์ และคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วย ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่ IP ชนิดเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน เวลาที่เข้าใช้งาน และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่อ้างถึง ฯลฯ ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุถึงตัวตนของคุณได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรและ/หรือข้อมูลทางเทคนิคเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจแนวโน้มและความต้องการผู้ใช้ของเรา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา ข้อมูลที่รวบรวมมาดังกล่าวจะมีการนำข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ออก และจะไม่ถือเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์หรือส่งเข้ามาทางกระดานสนทนา ห้องสนทนา หรือฟังก์ชันการส่งข้อความของเว็บไซต์จะเป็นข้อมูลสาธารณะ และไม่เป็นความลับ หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลลับส่วนตัวใดๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว ข้อมูลอาจถูกเก็บและนำไปใช้โดยผู้อื่น ซึ่ง บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ลิงก์ไปยัง หรือลิงก์มาจาก เว็บไซต์ ข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามแต่ละรายอย่างรอบคอบ

มีข้อมูลอื่นใดอีกบ้างที่เราทำการเก็บ

สำหรับกิจกรรมบางอย่าง เราอาจขอให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและ/หรือให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ วันเกิด เพศ และ/หรือ เกมหรือแพลตฟอร์มที่ชอบ; และนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น เว็บเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์ลูกข่ายของคุณอาจส่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (ประสิทธิภาพ การประมวลผลเกม ฯลฯ) ให้กับ บริษัท บริษัท อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับชุมชนผู้ใช้ของเรา และอาจส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ลงโฆษณาและ/หรือคู่ค้าของเรา นอกจากนั้น บริษัท อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยของระบบ (ป้องกันการแฮค การโกง ฯลฯ) หรือเพื่อการรักษาความเรียบร้อย ในบางครั้ง เรายังอาจโพสต์คำชมของลูกค้าที่อาจประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เราจะทำการขอความยินยอมจากลูกค้าในการโพสต์คำชมเหล่านี้ก่อนการนำออกเผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (TOU) ที่มีผลบังคับใช้

การนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ: (ก) การดำเนินการเว็บไซต์และเพื่อให้บริการที่เรามีให้; (ข) นำเสนอบริการที่คุณร้องขอ; (ค) ให้การสนับสนุนทางเทคนิค; (ง) ตรวจสอบการชำระเงินออนไลน์ ทางโทรศัพท์ และการโอนเงินด้วยบัตรแบบจ่ายล่วงหน้า ซึ่งประมวลผลผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพียงผู้เดียว ซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเราไม่อาจรับผิดชอบได้; (จ) ใช้ในการสืบสวนกรณีการหลอกลวง ละเมิด หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ผิดวัตถุประสงค์; (ฉ) เพื่อส่งจดหมายข่าวถึงคุณ และ (ช) แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆ และส่วนลดของ บริษัท หรือพันธมิตร เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณผ่านการทำสำรวจหรือการวิจัยอื่นๆ เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ในปัจจุบัน และที่จะมีต่อไป

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการของเราที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้งานที่กำลังดำเนินการอยู่เสร็จสมบูรณ์ ในบางกรณี ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงในนามเรา แม้ว่าเราได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการดังกล่าวให้ช่วยดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเรา หรือทำการเก็บในนามของเรา เราไม่มีความรับผิดชอบ หรือไม่อาจเรียกร้องความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการใดๆ ดังกล่าว

หากคุณได้แสดงเจตจำนงบอกรับจดหมายข่าว ประกาศ หรือโฆษณา ไม่ว่าประเภทใดจากคู่ค้าของเรา เราอาจแบ่งปัน ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณกับบุคคลที่สาม เพื่อสามารถส่งข้อเสนอให้คุณได้โดยตรง คุณสามารถบอกเลิกรับข้อเสนอทางการตลาดใดๆ จากเรา หรือจากคู่ค้าของเรา ด้วยการแจ้งให้เราทราบระหว่างขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชี หรือสื่อสารกับเราทางอีเมลที่ support@mobogenie.com การบอกเลิกรับข้อมูลไม่อาจใช้ได้กับการสื่อสารจาก บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ของบัญชี หรือการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ใดๆ ของคุณที่ไม่เกี่ยวกับการตลาดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณโดยไม่แจ้งให้ทราบในกรณีที่เป็นความต้องการด้านกฎหมาย หรือด้วยความเชื่ออย่างสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อ: (ก) การปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมาย หรือเพื่อเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา; (ข) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ บริษัท ; และ (ค) การดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือความปลอดภัยของสาธารณะ

ฉันจะได้รับการสื่อสารประเภทใดบ้าง

ข้อเสนอพิเศษและอัปเดตข้อมูลใหม่

เราจะส่งข้อมูลถึงคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดต่างๆ เป็นบางโอกาส เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอทางเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารประเภทนี้ โปรดดูส่วน "ทางเลือก" ด้านล่าง

การประกาศเกี่ยวกับการบริการ

เราจะส่งประกาศเกี่ยวกับการบริการเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เราอาจส่งอีเมลถึงคุณถ้าจะมีการระงับการใช้งานบริการของเราชั่วคราว โดยทั่วไปแล้ว คุณจะไม่สามารถบอกเลิกรับการสื่อสารประเภทนี้ได้ ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในการสื่อสารประเภทการประชาสัมพันธ์

การบริการลูกค้า

เราจะส่งอีเมลยินดีต้อนรับเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณที่คุณให้แก่เรา เรายังจะสื่อสารกับคุณในการตอบข้อสงสัย เพื่อนำเสนอบริการที่คุณร้องขอ และเพื่อบริหารจัดการบัญชีของคุณ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์โดยเป็นไปตามความประสงค์ของคุณ

การชวนเพื่อน/E-cards

ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คุณสมบัติการชวนเพื่อน หรือ E-card เราจะถามชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนคุณ เราจะส่งอีเมลถึงเพื่อนคุณหนึ่งครั้ง เพื่อเชิญให้เพื่อนคุณมาที่เว็บไซต์ บริษัท จะไม่ทำการเก็บบันทึกข้อมูลนี้ และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์การส่งอีเมลครั้งเดียว และในการติดตามความสำเร็จของโปรแกรมแนะนำเท่านั้น

ใครกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณถูกถามข้อมูลขณะอยู่บนไซต์ บริษัท หมายถึงคุณกำลังแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ บริษัท บริษัทแม่ รวมถึงพันธมิตรและบริษัทลูก เว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื่องจากผลของการแบ่งปันข้อมูลนี้ คุณอาจได้รับการติดต่อจากพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของ บริษัท นอกจากนั้น อาจมีการให้บริการบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัทพันธมิตร หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกทำการเก็บโดยบริษัทอื่นนอกเหนือจาก บริษัท คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบในขณะที่มีการเก็บข้อมูลนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณถูกแบ่งปัน คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว โดยการไม่ใช้บริการนั้น หรือโดยไม่ให้ข้อมูลใดๆ ในขณะนั้น

โปรดตระหนักว่าเราไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่สามซึ่งเราได้ส่งข้อมูลให้ จึงไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลดังกล่าวจะปฏิบัติตามกระบวนการความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับ บริษัท

โปรดตระหนักว่าผู้ลงโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ที่เชื่อมโยงมายัง หรือจากเว็บไซต์ของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และโปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลใช้กับ และไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ลงโฆษณาหรือเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับใครบ้าง

บริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ค้าบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินการสั่งซื้อสิ้นค้าหรือรางวัล ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งจดหมาย หรือดำเนินการ วิเคราะห์ และ/หรือจัดเก็บข้อมูลในนาม บริษัท เราจะพยายามตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และให้มั่นใจว่าบริษัทเหล่านี้ตกลงที่จะรักษาความลับ ความปลอดภัย และความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการโฆษณาของตน

เราสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความต้องการของกฎหมาย หรือในกรณีพิเศษที่เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อการระบุตัวตน ติดต่อ หรือดำเนินการด้านกฎหมายต่อคุณหากคุณละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือรบกวน (ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) ต่อสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ บริษัท ผู้ใช้คนอื่นของไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท หรือผู้ใดก็ตามที่อาจได้รับความเสียหายจากการกระทำของคุณ เรายังสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามีความจำเป็นเพื่อการป้องกันการหลอกลวงหรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

เช่นเดียวกับธุรกิจใดก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือว่าเป็นสินทรัพย์ของ บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางธุรกิจของเรา ในกรณีเดียวกัน เรายังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม หากเราตัดสินใจที่จะขายธุรกิจสายใดสายหนึ่งให้บุคคลนั้น เพื่อที่คุณจะได้รับบริการและข้อมูลโดยต่อเนื่องเกี่ยวกับสายธุรกิจดังกล่าวด้วยการรบกวนที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ ในกรณีคล้ายกัน เมื่อมีการควบกิจการ การเข้าซื้อ การจัดโครงสร้างใหม่ การล้มละลาย หรือเหตุการณ์คล้ายกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปให้ผู้ประกอบการที่รับช่วงต่อหรือที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท

ไซต์ของ บริษัท อาจมีกระดานข้อความ กระดานสนทนา และ/หรือพื้นที่การสนทนา ที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสื่อสารกันได้ เมื่อโพสต์ข้อความไปบนกระดานข้อความ กระดานสนทนา หรือพื้นที่การสนทนา โปรดตระหนักว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำให้เป็นสาธารณะทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผู้ใช้ต้องแบกรับความเสี่ยงไว้เอง สำหรับบางกระดานสนทนา ผู้ที่โพสต์หรือตอบโพสต์อาจต้องใช้ Real ID -- นั่นก็คือชื่อและสกุล - และยังมีทางเลือกที่จะแสดงชื่อของตนเป็นชื่อหลักของตัวละครในเกม ดูการอภิปรายเกี่ยวกับ Real ID ด้านล่าง หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโพสต์ไว้บนหนึ่งในกระดานสนทนาของชุมชนของเรา คุณอาจติดต่อเราได้ที่ support@mobogenie.com ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้ ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีดังกล่าวรวมทั้งเหตุผล

การบอกเลิก

ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการหยุดรับการสื่อสารจากไซต์ของเรา โปรดเขียนถึงเราที่: support@mobogenie.com

การใช้คุกกี้

ทางเว็บไซต์จะมีการใช้ "คุกกี้" เพื่อประหยัดเวลาให้คุณและปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เซิร์ฟเวอร์เว็บเพจใส่ไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุกกี้ไม่อาจถูกใช้ในการรันโปรแกรม หรือเป็นตัวนำไวรัสมาสู่คอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่ถูกสร้างให้คุณโดยเฉพาะ และจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนซึ่งเป็นผู้ออกคุกกี้ให้คุณเท่านั้น คุกกี้จะบอกเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าคุณได้กลับมาสู่หน้าใดหน้าหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกค่าที่ปรับแต่งของคุณมาใช้ได้ การส่งข้อมูลผ่านคุกกี้จะไม่ถือเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่า ข้อมูลนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้; โปรดอ้างอิงถึงคำแนะนำของเบราว์เซอร์ของเว็บของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติแบบโต้ตอบบางอย่างบนเว็บไซต์ได้

เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อให้เข้าใจรสนิยมของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นและนำเสนอโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไว้แล้วให้กับคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใส่คุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นโยบายนี้ไม่มีผลใช้กับ และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการใส่คุกกี้หรือการเก็บข้อมูลโดยบุคคลที่สามดังกล่าว

การตรวจสอบ

แม้ไม่ใช่พันธะของเรา แต่เราอาจทำการตรวจสอบและทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การสื่อสารที่ถูกส่งหรือโพสต์บนกระดานสนทนา ห้องสนทนา และฟังก์ชันการส่งข้อความของเว็บไซต์ ไม่ว่าคุณจะกำหนดไว้ว่าเป็น "ส่วนตัว" หรือไม่ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่อาจคาดหวังได้ถึงความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล และคุณยอมรับการตรวจสอบที่เราอาจทำ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้ความพยายามและการลงทุนที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการรักษาความปลอดภัยให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต เรารักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม รักษาความปลอดภัย และปกป้องจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต เรายังใช้การเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่นโปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL) เพื่อปกป้องการส่งข้อมูลบางประเภทผ่านเว็บไซต์ เช่น รหัสบัญชีของคุณ แต่กระนั้น มีหลายปัจจัยนอกเหนือการควบคุมของเราที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้แก่เราถูกเปิดเผย ข้อมูลใดก็ตามที่ถ่ายโอนทางอินเตอร์เน็ตจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกัน และเราขอปฏิเสธการรับประกันหรือการยืนยันในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งให้เรา ซึ่งคุณเป็นผู้รับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

การอัปเดต ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ

คุณอาจตรวจสอบ แก้ไข อัปเดต หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณที่เราเป็นผู้เก็บรักษาได้ โปรดแสดงหลักฐานการระบุตัวตนและเอกสารที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแก่เราเพื่อทำการแก้ไข คุณสามารถติดต่อเราได้ที่: support@mobogenie.com

โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล บางอย่าง เช่น วันเกิดหรืออายุของคุณจะไม่สามารถลบออกจากบัญชีผู้ใช้ได้นอกจากว่าคุณจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ เรายังสงวนสิทธิ์ในการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณไว้หลังการยกเลิกบัญชีแล้ว ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแก้ไขข้อพิพาท หรือเพื่อเป็นไปตามความต้องการทางกฎหมาย

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณสามารถติดต่อ Mobogenie เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Mobogenie ได้ โปรดส่งคำร้องขอความช่วยเหลือไปยังทีมสนับสนุนลูกค้าของเราที่ http://www.mobogenie.com/support/

twitterfacebookgoogle+youtube