Home / Apps / Бизнес / Ankaraka Download
C Launcher
Ankaraka
Ankaraka
Ankaraka
Ankaraka

Description

Ankara Kalkınma Ajansı 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Ankara Kalkınma Ajansı; kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak suretiyle bölgedeki yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamayı amaçlamaktadır.
Ankara Kalkınma Ajansı’nın misyonu: Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Ajans’ın vizyonu ise; “Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak”tır.
Ankara Kalkınma Ajansı’nın temel değerleri; katılımcılık, erişilebilirlik, tarafsızlık, şeffaflık, bilimsellik sürdürülebilirlik ve çevresel ve toplumsal duyarlılıktır.

Unfold
Keywords: business portal online business money generator business cms
share by
Ankaraka APK information

Package Name

tr.org.ankaraka.android

Version Code

2

Permissions

View Details

Details

Version

1.00

Requirements

Android 2.3+

Author

Ankara Kalkınma Ajansı

Updated

2015-06-01

Size

21.51MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Ankaraka Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Ankaraka

Ankaraka

Ankara Kalkınma Ajansı

Free

This app has access to :

Updates to Ankaraka may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download