Home / Games / Action / Bắn gà không gian Download
Bắn gà không gian
Bắn gà không gian
Bắn gà không gian

Description

Trái đất bị xâm lăng bởi bầy gà có cánh từ không gian, và con người buộc phải cầm súng đứng lên chống lại cuộc xâm lược của bầy gà.
Chúng tấn công mà không báo trước, xâm lược giữa các thiên hà, khiến trái đất lâm nguy.
Cứu lấy trái đất, bảo vệ trái đất khỏi cuộc xâm lăng của bầy gà. Bắn lũ gà và đánh đuổi chúng bằng cách điều khiển phi thuyền và tiêu diệt lũ gà đang xâm lược.
- Game có nhiều level với độ khó tăng lên: nhiều gà hơn, gà mạnh hơn
- Khi tiêu diệt gà thì sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm hỗ trợ hỏa lực của bạn
- Game có tác dụng giải trí rất tốt
Nhấn Unlock để mở khóa bản đầy đủ. Hòa toàn miễn phí!!!

Unfold
Keywords: action gazetka action emmer action p webshop action
share by
Bắn gà không gian APK information

Package Name

com.ban.ga.is2014

Version Code

25

Permissions

View Details

Details

Version

1.3.3

Requirements

Android 2.3+

Author

HaCollins

Updated

2015-06-01

Size

23.77MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Bắn gà không gian Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Bắn gà không gian

Bắn gà không gian

HaCollins

Free

This app has access to :

Updates to Bắn gà không gian may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download