Home / Apps / Утилиты / el-Kulûbu’d-Dâria Download
C Launcher
el-Kulûbu’d-Dâria
el-Kulûbu’d-Dâria
el-Kulûbu’d-Dâria

Description

el-Kulûbu’d-Dâria, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından, başta, son devir Osmanlı uleması merhum A. Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretlerinin derlediği üç ciltlik “Mecmûatü’l-Ahzâb” adıyla maruf dua külliyatı olmak üzere birkaç eserden seçilip derlenmiş bir mecmuadır. Bu esere “Mecmuatü’l-Ahzab’ta yer almayan Zeynu’l-Abidin Hazretlerinin Arafat duası, Busurî Hazretleri’nin Kaside-I Bürde ve Kaside-i Mudariyye’si, sahibi belli olmayan Münâcât-ı Mudariyye, Hz. Ebu Bekir’in Münâcâtı ve M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Salâtun Camia’sı gibi bazı dualar ilave edilmiş, duaların asıl kaynakları verilmeye çalışılmış ve tekrar eden ya da muayyen durumlar için mevzu olan dualar çıkarılmıştır. Eserin her açıdan bugünün hizmet ve irşad erlerinin ruhen beslenmelerini ve manevi gerilimlerini temin edecek güzel bir irfan kaynağı olmasını ümit ediyoruz.

***Uygulama 7'' ve üzeri tablet cihazlar ile uyumludur.
***Uygulama ilk çalıştırmada yaklaşık 123 Mb resim dosyası yüklemesi yapacaktır.

Unfold
Keywords: hand drill rotary drill tool online tools equipment
share by
el-Kulûbu’d-Dâria APK information

Package Name

com.mobilexsoft.daria

Version Code

2

Permissions

View Details

Details

Version

1.0.1

Requirements

Android 2.3+

Author

Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.

Updated

2016-09-16

Size

4.99MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to el-Kulûbu’d-Dâria Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
el-Kulûbu’d-Dâria

el-Kulûbu’d-Dâria

Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.

Free

This app has access to :

Updates to el-Kulûbu’d-Dâria may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download