Home / Apps / Образование / Gabay Para sa Bagong Muslim Download
C Launcher
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim
Gabay Para sa Bagong Muslim

Description

Ang aklatan [o app library] ay binubuo ng mga maraming kaakit-akit na aklat sa Islam na may iba’t ibang paksa na nagpapaliwanag sa mga katotohanan ng Islam sa isang malinaw at kalugud-lugod na pamamaraan, may kasamang mga larawan at palagiang binabago [at pinapalitan] upang ibilang ang higit sa 20 wika para sa mga nagnanais na mag-aral tungkol sa Islam.


Mga Kahalagahan:

1. Naglalaman ng maraming libreng aklat tungkol sa Islam

2. Kabilang dito ang mga aklat mula sa iba’t ibang wika.

3. Ang mga aklat at mga wika ay lagi nang pinapalitan [at binabago]

4. Ang mga magkakaugnay na aklat ay may kaakit-akit at kasiya-siyang paliwanag.

5. Ang aklatan [library] ay simpleng gabay para sa mga alituntunin ng Islam na hinango mula sa
Banal na Qur’an at mapananaligang Sunnah.

6. Bawat aklat ay naglalaman ng mga natatanging larawan na naglalahad at nagpapaliwanag tungkol sa iba’t ibang paksa.

7. Madaling hanaping pahina na may talatuntunan [pananda] at isang pahinang tagapaggabay sa itaas at ibaba ng bawat pahina.

8. Bihasa at katutubong pagsasalita na matatagpuan sa ibang mga aklat.

9. Bawat aklat ay may kalakip ng mga ilang gamit upang mapadali ang paglipat-lipat sa pagitan ng mga pahina nito.

Ang paglalarawan at pagpapaliwanag apps:

- Ang Pamilya sa Islam

- Ang Kagandahang-Asal [at Ugali] sa Islam

- Pagpapakadalisay ng Kayamanan sa Islam (Zakat)

- Ang Pananamit sa Islam

- Ang Pananampalataya ng Isang Muslim

- Ang Paglilinis [at Pagpapakadalisay] ng Muslim (Tahaarah )

- Ang Pagdarasal ng Isang Muslim

- Ang Pag-aayuno sa Islam

- Ang Mga Pananalaping Kalakalan [at Ugnayan] sa Islam

- Ang Pagkain at Inumin sa Islam


Kami ay nalulugod na ikaw ay aming mapakinggan. Isulat [at ipadala] ang inyong mga katanungan at mga puna sa:
info@modern-guide.com

Unfold
Keywords: dep ed whats education teach gov educ de
share by
Gabay Para sa Bagong Muslim APK information

Package Name

com.guide.newmuslim.Philippines

Version Code

2000000

Permissions

View Details

Details

Version

3.4.3.2.95995

Requirements

Android 2.3+

Author

Modern guide

Updated

2016-09-16

Size

14.70MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Gabay Para sa Bagong Muslim Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Gabay Para sa Bagong Muslim

Gabay Para sa Bagong Muslim

Modern guide

Free

This app has access to :

Updates to Gabay Para sa Bagong Muslim may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download