Home / Apps / Социальные сети / Gram Panchayat App Download
Gram Panchayat App
Gram Panchayat App
Gram Panchayat App
Gram Panchayat App
Gram Panchayat App
Gram Panchayat App
Gram Panchayat App
Gram Panchayat App

Description

१) ग्रामपंचायत कारभार अँपमधून तुम्ही संपूर्ण ग्रामपंचायतीबद्दल माहिती मिळवू शकता. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबद्दल, त्यांच्या योजना, गावातील करावयाची कामे ह्या सर्व गोष्टीमध्ये ग्रामसेवकाची कसे महत्व आहे हे अँप मधून तुम्हाला माहिती मिळेल.

२) ग्रामपंचायत गावकऱ्यांच्या सर्व काही नोंदी ठेवते, ग्रामपंचायतचे गावातील बांधकाम,अतिक्रमण, थकीत रकमा व वसुली या सर्व गोष्टीचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत असते.

३) ग्रामपंचायत मालमत्तेच्या नोंदी, जन्मं - मृत्यूच्या नोंदी, करवसुलीची इत्यादींची नोंदी ठेवत असते. याबद्दल सविस्तर माहिती तुम्हाला मिळेल.

४) ग्रामपंचायत मागासवर्गीयांच्या उन्नत्तीसाठी ग्रामपंचायत किती जागरूक आहे व ती मागासवर्गीय लोकांसाठी कोणते कोणते कार्य करते याचीही माहिती दिली आहे.

५) ग्रामपंचायत पर्यावरणचा समतोल राखण्यासाठी कोणते नियोजन, व्यवस्थापन करत असते. याचीही सविस्तर माहिती ह्या अँप मधून जाणून घ्या

६) गावातील, खेडयातील लोकांना जर आपल्या ग्रामपंचायतीची कामे जर जाणून घ्यायची असतील तर हे खूप उपयुक्त असे अँप आहे.

हे अँप तुम्ही ऑफलाईनही वापरू शकता.

* ग्रामपंचायत माहिती
* ग्रामपंचायतीचा कारभार
* रजिस्टर व नोंदवह्या
* ग्रामपंचायत योजना
* ग्रामपंचायत व बांधकाम
* ग्रामपंचायत व अतिक्रमण
* ग्रामपंचायत निवडणूक
* थकीत येणे रकमा व त्यांची वसुली
* मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी ग्रा. पं जबाबदारी
* ग्रामपंचायत आणि पर्यावरण

Unfold
Keywords: definition social ad sokial social networking define asocial
share by
Gram Panchayat App APK information

Package Name

com.panchayat.shreeapp.grampanchayatapp

Version Code

5

Permissions

View Details

Details

Version

1.4

Requirements

Android 2.3+

Author

Shree App

Updated

2017-09-12

Size

10.17MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Gram Panchayat App Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Gram Panchayat App

Gram Panchayat App

Shree App

Free

This app has access to :

Updates to Gram Panchayat App may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download