Home / Apps / Образование / Lịch Sử Việt Nam (Lich Su) Download
C Launcher
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)

Description

Lịch sử không chỉ là quá khứ mà còn là sự kết tinh của các giá trị mà những thế hệ sau cần tiếp nối và phát huy, dạy cho những thế hệ sau biết những gì không nên lặp lại và những gì nên phát huy để phục vụ cho phát triển nhân loại.Lịch sử đặc biệt có ý nghĩa trong việc phát huy truyền thống dân tộc và tinh thần nhân văn cho các thế hệ trẻ.

Đó là những giá trị dễ bào mòn trong cuộc sống hiện đại nhưng lại là hành trang vô giá cho thế hệ trẻ trong điều kiện mở cửa hội nhập với thế giới hôm nay và mai sau.Điều đó đã được khẳng định từ thời cổ đại: “Lịch sử là cô giáo của cuộc sống, lịch sử là bó đuốc của tương lai”.

Trích bài viết của tác giả TRƯỜNG SA - gocnhinthoidai[]blogspot[]com.

+ Thời Kỳ Lịch Sử
+ Sự Kiện Lịch Sử
+ Di Tích Lịch Sử
+ Phóng Sự - Ký Sự
+ Nhân Vật Lịch Sử
+ Bài Viết Lịch Sử
+ Thời cổ đại
+ Thời trung đại
+ Thời cận đại (1858-1945)
+ Thời hiện đại
+ Thời Trưng Vương
+ Thời kỳ Pháp thuộc
+ Triều đại nhà Nguyễn
+ Triều đại Tây Sơn
+ Thời Hùng Vương
+ Thời kỳ chống Pháp và Đế Quốc Mỹ
+ Nhà Lý
+ Nhà Trần
+ Nhà lao An Nam ở Guyane
+ Thảm Sát Mỹ Lai
+ Khúc bi tráng Phú Quốc
+ Hồ sơ lính Mỹ thảm sát dân thường Việt Nam
+ Ông Mười Khôi, một đại anh hùng
+ Nạn đói 1945
+ Huyền thoại về Cụm tình báo H.63

Unfold
Keywords: education community education quotes mathematics education the departes
share by
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su) APK information

Package Name

com.lichsuvietnam

Version Code

6

Permissions

View Details

Details

Version

1.5 build0312

Requirements

Android 2.3+

Author

VNN DevRoom

Updated

2015-02-25

Size

3.55MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Lịch Sử Việt Nam (Lich Su) Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)

Lịch Sử Việt Nam (Lich Su)

VNN DevRoom

Free

This app has access to :

Updates to Lịch Sử Việt Nam (Lich Su) may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download