Home / Apps / Книги и справочники / luat giao thong Download
luat giao thong
luat giao thong
luat giao thong

Description

... Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô bao gồm:
a) Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có xác định bến đi, bến đến với lịch trình, hành trình nhất định;
b) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành với cự ly, phạm vi hoạt động nhất định;
c) Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền;
d) Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định được thực hiện theo hợp đồng vận tải;
đ) Kinh doanh vận tải khách du lịch theo tuyến, chương trình và địa điểm du lịch.

2. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô bao gồm:
a) Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường;
b) Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải;
c) Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng;
d) Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm.
3. Chính phủ quy định cụ thể về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.,...

.VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
.PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
.QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ,...

Unfold
Keywords: apa textbook reference list apa referencing example reference
share by
luat giao thong APK information

Package Name

com.majcrab.luatgiaothongduongbo

Version Code

1

Permissions

View Details

Details

Version

1.0

Requirements

Android 2.3+

Author

Majcrab

Updated

2015-01-09

Size

3.73MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to luat giao thong Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
luat giao thong

luat giao thong

Majcrab

Free

This app has access to :

Updates to luat giao thong may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download