Home / Apps / Образование / Mitt UiB Download
Mitt UiB
Mitt UiB
Mitt UiB
Mitt UiB
Mitt UiB
Mitt UiB
Mitt UiB

Description

Hald deg oppdatert i studiekvardagen din med Mitt UiB mobilapp!

Universitetet i Bergen har fått utvikla ein heilt ny mobilapp for bruk mot læringsplattforma mitt.uib.no, slik at du enkelt kan:

- Få oversikt over emna dine og agenda for dagen
- Sjå kunngjeringar, filer og kalender for emna og gruppene dine
- Sende og motta meldingar
- Få pushvarsel om emneaktivitetar, oppgåver, meldingar osb.
- Finne fram på campus ved hjelp av Mazemap*

Kort om tilgangsrettar:
Kontaktar: naudsynt for pushvarsel. Appen brukar ein eldre versjon av API-et til Google som krev at du har ein Google-konto kopla til Play Services
Lagring: for å lasta opp filer


* Mazemap er ei teneste for å finne fram innandørs i store bygningskompleks. Kartunderlaget for Universitetet i Bergen er ikkje ferdigstilt. Mazemap i Mitt UiB er å rekne som ei beta-teneste som ikkje alltid vil virka slik ho skal. Du kan lesa meir om dette inne i appen.

Unfold
Keywords: career education edsite com www usdepartmentofeducation department website
share by
Mitt UiB APK information

Package Name

no.uib.mitt

Version Code

9

Permissions

View Details

Details

Version

1.1.0

Requirements

Android 2.3+

Author

Universitetet i Bergen

Updated

2017-08-16

Size

33.91MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Mitt UiB Change
APP store for all android devices See All
Mitt UiB

Mitt UiB

Universitetet i Bergen

Free

This app has access to :

Updates to Mitt UiB may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download