Home / Games / Educational / Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro Download
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro

Description

Tìm thấy 10 sự khác biệt giữa hai hình ảnh HD với NO thời gian giới hạn.

Thưởng thức hình ảnh tuyệt vời của game, những hình ảnh full HD đẹp tuyệt vời.

Tìm các phòng khác biệt là một Puzzle trò chơi miễn phí cổ điển với hình ảnh chủ đề thiên nhiên, còn được gọi là "Tìm sự khác biệt", "Spot sự khác biệt", hay "Sự khác biệt trò chơi"

Hình ảnh chất lượng HD!
2 gợi ý và 10 sự khác biệt ở mỗi cấp.
Vị trí nằm ngang và theo chiều dọc của màn hình.
Hình ảnh Zoom.

Cải thiện kỹ năng chú ý và tập thể dục não trong khi chơi các trò chơi khác biệt Tìm phòng.

Classic Find The Difference game!
Look at two pictures and try to spot 30 differences!

Lots of different levels, often updates and ability to download new levels right from the game will NOT let you to get bored!

Unfold
Keywords: word education information education dep edu world education
share by
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro APK information

Package Name

com.timdiem.kahcnhayh

Version Code

2

Permissions

View Details

Details

Version

1.1

Requirements

Android 2.3+

Author

Candy game

Updated

2016-06-23

Size

11.57MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro

Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro

Candy game

Free

This app has access to :

Updates to Tìm Điểm Khác Nhau HD Pro may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download