Home / Apps / Книги и справочники / Vitne i retten Download
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten
Vitne i retten

Description

Hvert år møter ca. 70 000 mennesker som vitner i norske domstoler.

For noen kan det å bli innkalt som vitne i en rettssak skape uro og usikkerhet. Domstoladministrasjonen har derfor utviklet en informasjonsapp til unge vitner og fornærmede som tar sikte på å skape større trygghet rundt vitnesituasjonen.

Målgruppen for appen er 16 år og oppover. Appen har et enkelt og forståelig språk. Appen kan også være aktuell for voksne med begrenset kjennskap til rettssystemet.

Mobilapplikasjonen består av tre deler; ofte stilte spørsmål og svar, oversikt over aktører i retten, samt beskrivelse av rettssystemet.

***

I den første delen finner du svar på en rekke spørsmål som unge vitner og fornærmede ofte lurer på når de skal vitne i retten. Det kan være spørsmål som for eksempel;

Kan jeg ta med meg noen i rettssalen?

Hva skal jeg ha på meg?

Kan tiltalte stille meg spørsmål?

Er det journalister der?

***

Den andre delen, Hvem er hvem, består av en grafisk, interaktiv fremstilling av de ulike rettssals – og sakstypene. Her kan man manøvrere seg rundt i en rettssal og klikke seg inn på de ulike aktører for å få en beskrivelse av disse.

***

I den tredje delen finner du informasjon om rettssystemet som er særlig rettet mot vitner og fornærmede. Her finner du også en tidslinje/et hendelsesforløp fra en kriminell handling til straff gjennomføres. I tillegg finner du en fremstilling av sakens gang i retten i en ordinær straffesak og i en ordinær tvistesak, en juridisk ordliste (norsk og engelsk), samt kontaktinformasjon til politi og domstoler.

***

For å imøtekomme et enkelt og forståelig språk, har vi ikke tatt sikte på å dekke alle mulige henseender, og tar ikke sikte på å være strikt juridisk utfyllende og korrekt.

***

Appen er utviklet av Domstoladministrasjonen og Klapp Media

Unfold
Keywords: reference citation references apa reference text book style
share by
Vitne i retten APK information

Package Name

no.domstol.vitne

Version Code

12

Permissions

View Details

Details

Version

2.1

Requirements

Android 2.3+

Author

Domstolene i Norge

Updated

2015-01-22

Size

15.35MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Vitne i retten Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Vitne i retten

Vitne i retten

Domstolene i Norge

Free

This app has access to :

Updates to Vitne i retten may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download