Home / Games / Puzzle / Vocabulary For IT Download
C Launcher
Vocabulary For IT
Vocabulary For IT
Vocabulary For IT
Vocabulary For IT
Vocabulary For IT
Vocabulary For IT
Vocabulary For IT

Description

Có một danh sách các bài học, các bạn sẽ chọn một bài để chơi theo thứ trình tự bạn muốn.
-Level 1: Làm quen từ.
Khi bắt đầu Level 1, bạn sẽ được xem từ tiếng Việt, sau đó bạn phải chọn ra từ tiếng Anh có nghĩa tương ứng.
Sau khi vượt qua 30 lượt chọn từ của Level 1, bạn sẽ sang Level 2.
-Level 2: Thuộc từ.
Level 2, bạn sẽ được xem từ Tiếng Việt, được nghe phiên âm của từ tiếng Anh có nghĩa tương ứng. Nhiệm vụ của bạn là chạm vào các chữ cái để xếp chúng thành từ tiếng Anh đã cho nghĩa tiếng Việt và phiên âm.

Unfold
Keywords: puzzle store the puzzle picture puzzle puzzle adulte
share by
Vocabulary For IT APK information

Package Name

com.kaka.itbg

Version Code

1

Permissions

View Details

Details

Version

1.0

Requirements

Android 2.3+

Author

CATBG

Updated

2016-06-23

Size

1.06MB

Reviews  
mobo-image
LV1
SY-D69238
16/03/2015
Thank You!~ Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~ u!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~Thank You!~T
samsung,GT-S7262
Similar to Vocabulary For IT Change
Related Searches See All
APP store for all android devices See All
Vocabulary For IT

Vocabulary For IT

CATBG

Free

This app has access to :

Updates to Vocabulary For IT may automatically add additional capabilities within each group.
Download Mobogenie For Free Download